കോഴിക്കോട്: അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇരയായത് 18,456 കുട്ടികള്‍. നവംബര്‍ വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം 3226കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഓരോ വര്‍ഷവും അതിക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പരാതികള്‍ കൂടുമ്പോഴും നിയമം കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നതും പലകേസുകളും ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.കുട്ടികളില്‍ കൂടുതല്‍പേര്‍ക്കും അതിക്രമം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് സ്വന്തം വീടുകളിലാണ്. പകുതിയലധികം കേസിലും ബന്ധുക്കളോ അയല്‍വാസികളോ ആണ് പ്രതികള്‍.

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെയും മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ബോധവത്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. ഓരോവര്‍ഷവും അതിക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായി കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.