തെരുവു നാടകം

സര്‍ക്കാരുകളെ വിമര്‍ശിച്ച തെരുവു നാടകത്തിന് നേരെ പൊലീസ് ഗുണ്ടായിസം