കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,960 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 2870 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില. നാല് ദിവസമായി 23,120 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വില മാറ്റമാണ് ഇവിടെയും പ്രതിഫലിച്ചത്. വരും ദിനങ്ങളിലും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം.