കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍മവിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 4605 രൂപയായി. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു.

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,760 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,595 രൂപയാണ് വില. ജനുവരി 23നാണ് സ്വര്‍ണ വില പവന് 36,760 രൂപയായത്. ജനുവരി 16 മുതല്‍ 3 ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില.

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,400 രൂപയായിരുന്നു വില. ജനുവരി 5,6 തിയതികളിലാണ് സ്വര്‍ണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ എത്തിയത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 38,400 രൂപയായിരുന്നു വില. പിന്നീട് വില കുറയുകയായിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ ഇതു വരെ പവന് 680 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.