ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയുടെ കോവിഡ്​ വാക്​സിൻ സ്​ഫുട്​നിക്​ അഞ്ചിന്റെ
പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ നടത്താൻ ഡ്രഗ്​ കൺട്രോളർ ജനറലിന്റെ അനുമതി. ഡോ.റെഡ്ഡി ഗ്രൂപ്പി​നാണ്​ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയത്​. നേരത്തെ വാക്​സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്​ ഏജൻസി അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പാലിച്ചാവും വാക്​സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തുകയെന്ന്​ ഡോ.റെഡ്ഡി ഗ്രൂപ്പ്​ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. സ്​ഫുട്​നിക്​ അഞ്ച്​ വാക്​സിൻ കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ്​ റഷ്യയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്​. റഷ്യയില്‍ കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് സ്ഫുട്‌നിക് അഞ്ച് വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതില്‍ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്​റ്റംബറിലാണ്​ വാക്​സിൻ പരീക്ഷണം നടത്താൻ റെഡ്ഡി ഗ്രൂപ്പുമായി റഷ്യൻ ഡയറക്​ട്​ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ ഫണ്ട്​ കരാറൊപ്പിട്ടത്​. ഇന്ത്യയിൽ സ്​ഫുട്​നിക്​ അഞ്ചിന്റെ
100 മില്യൺ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനാണ്​ റഷ്യയുടെ പദ്ധതി.