കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ വില. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 35,640 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,455 രൂപയും. ഇന്നലെയാണ് സ്വര്‍ണ വില പവന് 35,640 രൂപയില്‍ എത്തിയത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,786.67 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം.