കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 33,600 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,200 രൂപയും. ഇന്നലെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 33,520 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,190 രൂപയും. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1735.05 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം.