കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ആര്‍ ടി സി ആര്‍ ടെസ്റ്റ് നിരക്ക് കുറച്ച സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയില്‍ സ്റ്റേ ഇല്ല. ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ലാബ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി.
പരിശോധനയ്ക്ക് ചെലവ് 135 രൂപ മുതല്‍ 245 രൂപ വരെയെന്നും കോടതി. പരിശോധന നിരക്ക് 1700 രൂപയില്‍ നിന്നും 500 ആയി കുറച്ച സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു ലാബ് ഉടമകള്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.