തിരുവനന്തപുരം : ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്‌ഡോണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ജില്ലകളിലെ ബാങ്കുകള്‍ തിങ്കള്‍,ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മിനിമം ജീവനക്കാരെ വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ബാങ്കുകള്‍ തുറക്കുക.

മറ്റു ജില്ലകളിലെ ബാങ്കുകളും ഇതേ ദിവസങ്ങളില്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ സുഗമമാക്കാന്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ബാങ്കുകള്‍ ഒരുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നത് കൊണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.