നിഖാബ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കാനഡയിലെ ക്യൂബക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ ക്യൂബന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോ. സ്ത്രീകള്‍ എന്തു ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാറല്ലെന്ന് ട്രൂഡോ പറഞ്ഞു. നടപടി ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിഖാബ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം ക്യൂബക് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടു വന്നത്. സ്വാതന്ത്രത്തിനും അവകാശം.