മാര്‍ത്താണ്ഡം കായലില്‍ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറി നികത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂഴ്ത്തിയെന്ന് ആരോപണമുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ആറു വര്‍ഷം മുന്‍പ് കുട്ടനാട് താഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് വില്ലജ് ഓഫീസര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് തോമസ് ചാണ്ടി ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും റിപ്പോര്‍്ട്ടില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ മിച്ചഭൂമിയും പുറമ്പോക്ക് വഴിയുമുള്‍പ്പെടെ 18 സെന്റ് കയ്യേറിയെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തയിരിയിരുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ആറു വര്‍ഷം മുന്‍പ് താഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പൂഴ്ത്തിയത്. അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന ഗുരുതരമായ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ തുടരന്വേഷേണമോ നടപടിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ മിച്ച ഭൂമിയും എട്ടരസെന്റ് സര്‍ക്കാര്‍ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയും ഉള്‍പ്പെട 18 സെന്റാണ് കയ്യേറിയത്.