അബുദാബി: കോവിഡ് നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 10 ദിവസത്തെ വരെ ശമ്പളം പിഴയായി ഈടാക്കുമെന്ന് യുഎഇ മാനവശേഷി ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതിരുന്നാലും ഹസ്തദാനം നടത്തിയാലും പിഴയുണ്ട്. കോവിഡ് മാനേജരില്‍നിന്നും മറച്ചുവച്ച് ഓഫിസില്‍ ഹാജരാകുന്നവര്‍ക്ക് 10 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന വേതനം പിഴ നല്‍കേണ്ടിവരും. കോവിഡ് ലക്ഷണമുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ 3 ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കും. 3 തവണ നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ 10 ദിവസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കേണ്ടിവരും.

ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് 2 തവണ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കും. മൂന്നാം തവണ നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിഴയായി ഈടാക്കും. അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആദ്യം രേഖാമൂലം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കും. മൂന്നാം തവണയും നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ 3 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ഈടാക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ യുഎഇയിലേക്കു വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ 3 ദിവസത്തെ ശമ്പളം റദ്ദാക്കും. രണ്ടാം തവണ നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ 5 ദിവസത്തെയും മൂന്നാം തവണ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 10 ദിവസത്തെയും ശമ്പളമാണ് പിഴ. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിസമ്മതിച്ചാല്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളവും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 3 ദിവസത്തെയും മൂന്നാം തവണയും വിസമ്മതിച്ചാല്‍ 5 ദിവസത്തെയും ശമ്പളം പിഴ നല്‍കണം. തുടര്‍ച്ചയായി 3 തവണ കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പാലിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളമായിരിക്കും പിഴ.

ജീവനക്കാരില്‍ രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ ലൈന്‍ മാനേജര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളവും 2 തവണ കൂടി കൃത്യ നിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ 3 ദിവസത്തെ ശമ്പളവും പിഴയായി ഈടാക്കും.കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയതും ക്വാറന്റീന്‍ നിയമം പാലിക്കാത്തതുമായ വിവരങ്ങള്‍ തൊഴിലുടമയില്‍നിന്നു മറച്ചുവച്ച തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളവും 2 തവണ കൂടി നിയമലംഘനം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 3 ദിവസത്തെ ശമ്പളവും ഈടാക്കും.