പോളണ്ടിനെതിരായ മത്സര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സെനഗല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംസാരിക്കുന്നു…

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കമാല്‍ വരദൂര്‍ തത്സമയം: