2000

2000 രൂപ നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ അറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാര്‍; 200 ന്റെ നോട്ട് ഉടന്‍ വിതരണത്തിന് 

രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകള്‍ക്കെതിരെ രാംദേവ്

More, Views 5 years ago

പണം പിന്‍വലിക്കല്‍: നിയന്ത്രണം ഭാഗികമായി പിന്‍വലിച്ച് ആര്‍ബിഐ