കൊച്ചി: PhonePe വഴി ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് കമ്പനി രംഗത്ത്. ഫോണ്‍പേ ആപ് വഴി SafeGold ല്‍ നിന്ന് 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 100 രൂപ വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കും. അതും ഓണ ദിനങ്ങളിലാണ് ഈ ഓഫര്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 2 വരെ ആദ്യത്തെ 12000 ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ഓഫര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഫോണ്‍പേ ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വിപണിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് SafeGold എന്ന സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ചാണ്. വാലറ്റിലൂടെ വാങ്ങുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ലോക്കറില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കും.

അതിനായി നിങ്ങള്‍ ഫോണ്‍പേ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചചെയ്യുക. അപ്പോള്‍തന്നെ സ്വര്‍ണ്ണ വില ആപ്പില്‍ ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് എത്ര സ്വരണമാണ് വേണമെന്ന് നല്‍കി അതിന്റെ വില ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാം.

അതുപോലെതന്നെ ഫോണ്‍പേയെ കൂടാതെ ആമസോണ്‍ പേ, പേടിഎം എന്നീ വാളറ്റുകളിലൂടെയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം ഡിജിറ്റലായി വാങ്ങാന്‍ കഴിയും.