കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 25680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 3210 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച്ച ആഭ്യന്തരവിപണിയില്‍ പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.