രക്തത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയതു കാരണമുണ്ടാകുന്ന സന്ധി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോള്‍. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത്? പ്രധാനമായും മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍.

1. ദീര്‍ഘകാല വൃക്കരോഗങ്ങള്‍, വൃക്കസ്തംഭനം എന്നീ രോഗങ്ങള്‍ കാരണം രക്തത്തിലുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് പുറംതള്ളാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍.

2. കോശങ്ങള്‍ നശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്യൂരിന്‍ വിഘടിച്ച് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായി ഇത് ഗൗട്ടായി പരിണമിക്കുന്നു. ഗൗട്ട് രോഗികളില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗവും ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവരാണ്. സോറിയാസിസ്, ലുക്കീമിയ, അര്‍ബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രധാനമായും ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്.

3. മാംസം, കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍, അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, മദ്യം എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്യൂരിന്‍ വിഘടിക്കുമ്പോള്‍.

ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

കാലുകള്‍ക്ക് തീ പിടിച്ച പോലുള്ള അവസ്ഥ

കാലുകളുടെ പത്തിക്ക് വല്ലാത്ത പുകച്ചിലും നീറ്റലും

ചില സന്ധികളില്‍ ചുവന്ന നിറത്തോട് കൂടിയ തടിപ്പ്, സൂചി കുത്തുന്നത് പോലുള്ള വേദന, മരവിപ്പ് തുടങ്ങിയവ

സന്ധി വേദന, വൃക്കയില്‍ കല്ല്, വൃക്ക സ്തംഭനം തുടങ്ങിയ സങ്കീര്‍ണതകളും യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം.