ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍:

– കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ പദ്ധതി
– കൃഷി വിജ്ഞാന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇനി മിനി ലാബുകള്‍
– ജലക്ഷാമ രൂക്ഷമായ മേഖലകളില്‍ കുടിവെള്ളം
– തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് വലിയ നീക്കിയിരുപ്പ്; 48000 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി
– യുവാക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരം
– ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങള്‍
– പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ദേശീയ ഏജന്‍സി; യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കും

– വനിതാ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്ക് 184632 കോടി
– ഒരു കോടി കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കും

ഗ്രാമവികസനത്തിന് ഊന്നല്‍

– 2018ഓടെ മുഴുവന്‍ ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിക്കും.
– 50000 ഗ്രാമങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കും.
റെയില്‍

– റെയില്‍ സുരക്ഷക്ക് ഊന്നല്‍
– റെയില്‍വെ സുരക്ഷക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ട്
– തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയ മെട്രോ നയം
– റെയില്‍ വിഹിതം
– 3500 കിലോമീറ്റര്‍ പുതിയ റെയില്‍

– പ്രത്യേക വിനോദസഞ്ചാര സോണുകള്‍
– 2000 സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ സൗരോര്‍ജം ഉപയോഗിക്കും
– പരാതി പരിഹരിക്കാന്‍ കോച്ച് മിത്ര പദ്ധതി
– 500 സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ ലിഫ്റ്റ്
ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിങിന് പ്രചോദനം
– ഐആര്‍സിടിസി വഴിയുള്ള ബുക്കിങിന് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ്ജ് ഇല്ല