രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില  ഇന്നും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 35 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത്.ഇതോടെ കോഴിക്കോട്  പെട്രോള്‍ 108.82 ഡീസല്‍ 102.66 രൂപയായി.

ഒക്ടോബറില്‍ മാത്രം ഡീസലിന് കൂടിയത് ഒന്‍പത് രൂപയാണ്. പെട്രോളിന്  മാത്രം ഏഴു രൂപയും.