കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധന. പവന് 80 രൂപ കൂടി.  ഒരു ഗ്രാമിന് 4,670 രൂപയാണ് വില. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 37,360 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,670 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 37,280 രൂപയായിരുന്നു വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന. ഔണ്‍സിന് 1,874.53 ഡോളര്‍ ആണ് വില.

നവംബറില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നിലവാരത്തില്‍ വില ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് സ്വര്‍ണ വില പവന് 1,920 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. നവംബര്‍ 9ന് സ്വര്‍ണ വില പവന് 38,880 രൂപയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു നവംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക്. ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ 31 വരെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ 400 രൂപയുടെ വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായത്.