ഗുജറാത്ത്: വിജയിച്ച പ്രമുഖര്‍

മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി(ബിജെപി)-
രാജ്‌കോട്ട് വെസ്റ്റ്-53,000
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിന്‍ പട്ടേല്‍ (ബിജെപി)-മേഹാസന-7137
ജിത്തു വാഗ്വാനി (ബിജെപി)-ഭാവ്‌നഗര്‍ വെസ്റ്റ്-27,000
അല്‍പേഷ് താക്കൂര്‍ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-വാഗ്വാങം-19,000
ഛോട്ടു വാസവാ (ഭാരതീയ ട്രൈബല്‍ പാര്‍ട്ടി)-ജഗാദിയ-48,948.
വാന്‍ഷ് പഞ്ചാബായി (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഉനാ-5,000.
അര്‍ജുന്‍ മൗദ്വാദിയ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-പോര്‍ബന്ദര്‍-1855
പട്ടേല്‍ ഹിമത് സിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ബാപ്പു നഗര്‍-3200.
ഇന്ദ്രജിത്ത് സിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-മഹോദ-4045
മക്വാനാ ചൗധരി (ബിജെപി)-മധുവാ-3249
പാര്‍മര്‍ ദിര്‍സിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-2890
രമാഭായി (ബിജെപി)-ബര്‍ഡോലി-32570
ദിലീപ് കുമാര്‍ വിരാജ് (ബിജെപി)ചനാസമാ-2357
സോളങ്കി നൗഷാദ്ജി (കോണ്‍ഗ്രസ്)-3826
താക്കൂര്‍ സാംബുജി (ബിജെപി)-ഗാന്ധിനഗര്‍ സൗത്ത്-11404
ജെ.വി കാകാദിയ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ധാരി-6890

തോറ്റവര്‍

ശക്തി സിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-കച്ച് -9,000
മോട്ടിലാല്‍ വാസവാ-
ബിജെപി-നര്‍മദാ-61,275
വാസവാ മോട്ടീലാല്‍
പുനിയാ (ബിജെപി)-
ദാനിയാ-21769
കിഷോര്‍ ഗാഗ്ജി (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഗാന്ധിധാം -20270
അശോസ് കുമാര്‍ (ബിജെപി)-ഗാന്ധിനഗര്‍ നോര്‍ത്ത്-5736.
അശ്വിന്‍ റാത്തോഡ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഡോല്‍ക-327
ലാലാഭായ് (കോണ്‍്ഗ്രസ്)-ഗോധ്ര-258

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്: ജയിച്ചവര്‍

വിക്രമാദിത്യ സിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഷിംല റൂറല്‍-4880
ജഗത് സിങ് (കോണ്‍്ഗ്രസ്)-കിണ്ണാവൂര്‍-120
ആശാ കുമാരി (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഡല്‍ഹൗസി-556.
വീരഭദ്രസിങ് (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ആര്‍കി -6051.
നന്ദലാല്‍ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-രാംപൂര്-4037.
ഗോവിന്ദ് സിങ് താക്കൂര്‍ (ബിജെപി)-മണാലി-3005
സുരേഷ് ഭരദ്വാജ് (ബിജെപി)-സിംല-1903
ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍ ചൗഹാന്‍ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഷില്ലായി-4125
രാകേഷ് സിന്‍ഹാ (സിപിഎം)-തിയോഗ് 1983.
വിനയ് കുമാര്‍ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-രേണുകാജി-5160
ഹോഷിയാര്‍ സിങ് (സ്വതന്ത്രന്‍) ദേഹ്‌റ-3914.
മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഹാരോളി-9320.

തോറ്റവര്‍

രാം കുമാര്‍ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഡൂണ്‍-4319
രാജേഷ് കാലിയ (കോണ്‍ഗ്രസ്)-ഗാര്‍ജറ്റ്. 9320
സഞജയ് ചൗധരി (ബിജെപി), കാന്‍ഗ്രാ, 6208.
വിജയ് ജ്യോതി (ബിജെപി) കാശുംപതി-442
മഹേശ്വര്‍ സിങ് (ബിജെപി)-കുളു-1538.