ജെയ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള നോര്‍ത്ത് വെസ്‌റ്റേണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പുകളിലും ഡിവിഷനുകളിലും അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2090 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഡിവിഷന്‍/ വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് ഒഴിവുകള്‍
അജ്മീര്‍ ഡിവിഷന്‍ 420
ബികനീര്‍ ഡിവിഷന്‍ 412
ജയ്പൂര്‍ ഡിവിഷന്‍ 503
ജോധ്പൂര്‍ ഡിവിഷന്‍ 410
ബി.ടി.സി. കാരേജ് അജ്മീര്‍ 166
ബി.ടി.സി ലോക്കോ അജ്മീര്‍ 57
കാരേജ് വര്‍ക്ഷോപ്പ് ബികനീര്‍ 37
കാരേജ് വര്‍ക്ഷോപ്പ് ജോധ്പൂര്‍ 85

യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി., അതത് ട്രേഡില്‍ ഐ.ടി.ഐ
പ്രായം: 2019 ഡിസംബര്‍ 30ന് 1524. (നിയമാനുസൃത ഇളവുകള്‍ ലഭ്യമാണ്).
അപേക്ഷാ ഫീസ്: 100 രൂപ. ഫീസ് ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കണം.
ഫീസിളവ്: വനിതകള്‍, എസ്.സി., എസ്.ടി., അംഗപരമിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല.
അപേക്ഷ: http://www.rrcjaipur.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഡസംബര്‍ 30 ന് മുന്‍പായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.
ഫോട്ടോയും ഒപ്പും സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. പത്താം ക്ലാസില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കിന്റെയും സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്: http://www.rrcjaipur.in/