കോഴിക്കോട്: പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് റോഹിന്‍ഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥി സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നായി മുസ്്‌ലിംലീഗ് ശേഖരിച്ചത് 1.26 കോടി രൂപ. കണക്ക് ജില്ല തിരിച്ച്: കാസര്‍ഗോഡ് (13,36,205.00), കണ്ണൂര്‍(19,12,828.00), വയനാട്(5,06,750.00), കോഴിക്കോട്(27,31,792.00), മലപ്പുറം(44,43,491.00), പാലക്കാട്(3,36,107.00), തൃശ്ശൂര്‍(1,90,829.00), എറണാകുളം(4,87,636.00), ഇടുക്കി(78,500.00), കോട്ടയം(1,23,350.00), ആലപ്പുഴ(72,200.00), പത്തനംതിട്ട(15,000.00), കൊല്ലം(3,83,471.00), തിരുവനന്തപുരം(18,200.00). ആകെ-1,26,36,359.00.