മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ എം 75 തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 34 കിസാന്‍ കേന്ദ്രം വാര്‍ഡിലെ 01, ജി.എച്ച്. സ്‌കൂള്‍ തൃക്കുളം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള്‍ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്തവിധം തകരാറായതിനാല്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ തടസ്സപ്പെട്ടു.

പ്രസ്തുത പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ 2020 ഡിസംബര്‍ 14 നു നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ്, 1994ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ 128 (2) (എ) വകുപ്പ് പ്രകാരം അസാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രസ്തുത പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് 2020 ഡിസംബര്‍ 18 (വെള്ളി) രാവിലെ 7.00 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 6.00 മണി വരെ ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പ് എന്നതുപോലെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ 2020 ഡിസംബര്‍ 18 ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 8.00 മണിക്ക് അതാത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസുകളില്‍ വച്ച് നടത്തുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു.