മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന ശരാശരിയേക്കാള്‍ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന മലപ്പുത്ത് ഞായറാഴ്ച കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ്‍ ഉത്തരവിറക്കി. അവശ്യവസ്തുക്കള്‍
വില്‍ക്കുന്ന കടകളും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല.

പത്രം,പാല്‍ ആരോഗ്യ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ ,കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒഴികെ ഒന്നിനും
ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി ഇല്ലെന്ന് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.