പുതിയ കാലത്ത് പാസ്‌വേര്‍ഡുകളുടെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും സോഷ്യല്‍മീഡിയാ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മെയില്‍ അക്കൗണ്ടിനുമെല്ലാം പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തി വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതിനായാണ് പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാസ് വേര്‍ഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ഏറെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാസ്‌വേര്‍ഡിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

 

1.നിങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
ആരുമായും ഒരു കാരണവശാലും പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ പങ്കുവക്കാതിരിക്കുക.

2.ഒന്നില്‍ കൂടൂതല്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് ഒരേ പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രധാനമായ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക്.

3.പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക.

4.നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക

5.യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്‌വേര്‍ഡും വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളില്‍ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

6.ഇന്റര്‍നെറ്റ് കഫേകളിലൂടെയും മറ്റും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ മതിയായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന്. ഉറപ്പു വരുത്തുക. മാത്രമല്ല കുക്കീസ് ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുക.

7.നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.

8.നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ആണെങ്കില്‍ കൂടി ബ്രൗസറുകളില്‍ പാസ്വേഡുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ അവയേ ഒരു മാസ്റ്റര്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡ് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുക.

9.പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ പോലെത്തന്നെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ് യൂസര്‍ ഐഡിയും. എളുപ്പത്തില്‍ ഊഹിക്കാവുന്നവ ഒഴിവാക്കുക.

10.ഒരു ഇ – മെയിലിനും എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത മെസേജിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്‍ വഴിയും പാസ്‌വേര്‍ഡോ യൂസര്‍ ഐഡിയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുക.