കണ്ണൂര്‍: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗല്ല രോഗം. കണ്ണൂരിലാണ് പുതിയ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വയറിളക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച ആറുവയസുകാരന് ഷിഗല്ലയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാര്ഡ് പൂവത്തിന് കീഴിലാണ് രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഷിഗല്ല രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ 27നാണ് കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കം തുടങ്ങിയത്. ഇതേ വീട്ടിലെ മറ്റ് രണ്ട്കുട്ടികള്‍ക്കും വയറിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. മൂവരെയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേര് രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഒരാളുടെ രോഗം ഭേദമാകാത്തതിനാല്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഷിഗല്ല കണ്ടത്തിയത്.