pinaryi vjayan

ഇരട്ട ചങ്കല്ല ഇരട്ട മുഖമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ

പിണറായി മുണ്ടുടുത്ത മുസോളിനി, സി.പി.ഐ അക്രമം തുടരുന്നു