സിവില്‍ സര്‍വീസ്: 50 ചോദ്യങ്ങള്‍, 50 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശാഹിദ് തിരുവള്ളൂര്‍ എഴുതുന്നു

സിവില്‍ സര്‍വീസ്: 50 ചോദ്യങ്ങള്‍, 50 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശാഹിദ് തിരുവള്ളൂര്‍ എഴുതുന്നു

കോഴിക്കോട്: സിവില്‍ സര്‍വീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് പല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുമുള്ളത്. നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇത് സംബന്ധമായി വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന് വന്ന് സിവില്‍ സര്‍വീസ് കടമ്പ കടന്ന ഒരാള്‍ ഇത് സംബന്ധമായി വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നത് സിവില്‍ സര്‍വീസ് സ്വപ്‌നം കാണുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നല്‍കുന്നതാണ്.

സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയെഴുതി അഞ്ച് തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും പതറാതെ ആറാം തവണ ലക്ഷ്യം കണ്ട ശാഹിദ് തിരുവള്ളൂര്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസിനെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ. സിവില്‍ സര്‍വീസ് സംബന്ധമായി സാധാരണയുണ്ടാവാറുള്ള 50 സംശയങ്ങളും മറുപടികളുമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY