തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കൂടിയത്. പവന് 80 രൂപയും ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രാമിന് 4,425 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. പവന് 35,400 രൂപയും.

ഏപ്രില്‍ 17 ന്, ഗ്രാമിന് 4,415 രൂപയും പവന് 35,320 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു. ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,778 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.