വിദേശനാണ്യ വിനിമയത്തില്‍ യുഎഇ ദിര്‍ഹത്തിനെതിരെ രൂപയ്ക്ക് റിക്കാര്‍ഡ് തകര്‍ച്ച. തരിത്രത്തിലദ്യമായി ദിര്‍ഹം-രൂപ വിനിമയനിരക്ക് ഇരുപതിന് മുകളിലെത്തി. ഒരു ദിര്‍ഹത്തിന് 20,05 രൂപയെന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യപാരം നടക്കുന്നത്.