തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍കൂടി താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയതായി റെയില്‍വെ.

കൊച്ചുവേളി മൈസൂരു (06316) പ്രതിദിന തീവണ്ടി മെയ് 15 മുതല്‍ മെയ് 31 വരെ റദ്ദാക്കി. മൈസൂരു കൊച്ചുവേളി (06315) പ്രതിദിന തീവണ്ടി മെയ് 16 മുതല്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നുവരെ റദ്ദാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ മധുര ജംഗ്ഷന്‍ അമൃത (06343) മെയ് 15 മുതല്‍ മെയ് 31 വരെയാണ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മധുര ജംഗ്ഷന്‍ തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ അമൃത (06344) മെയ് 16 മുതല്‍ ജൂണ്‍ ഒന്ന് വരെയും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചുവേളി നിലമ്പൂര്‍ രാജ്യറാണി (06349) പ്രതിദിന സ്‌പെഷ്യല്‍ മെയ് 15 മുതല്‍ മെയ് 31 വരെയും, നിലമ്പൂര്‍ കൊച്ചുവേളി രാജ്യറാണി (06350) മെയ് 16 മുതല്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നുവരെയും റദ്ദാക്കി.