ലോകകപ്പ് കാഴ്ചകള്‍ തത്സമയം-4
റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കമാല്‍ വരദൂര്‍ (ചന്ദ്രിക ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍)

Watch Video: