തിരുവനന്തപുരം : അടൂരില്‍ നിന്നുള്ള എം എല്‍ എ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെ കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കാറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

 

സ്പീ