കോവിഡ് ബാധിതരെ മണത്തറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ഉപകരണം വരുന്നു. അലാം എന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലാണ് യു കെ യിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. കോവിഡ് അലാം എന്നാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്.

ശരീരത്തിലെ മണത്തിലുടെ കോവിഡ് ബാധിതരെ ഈ ഉപകരണം തിരിച്ചറിയും. ഉപകരണത്തിന്‌ സ്രവ പരിശോദന ഇല്ലാതെ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

90 മുതല്‍ 100 ശതമാനം വരെ കൃത്യതയോടെ 20 മിനിറ്റില്‍ പരിശോദന ഫലം ലഭ്യമാകും.  ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍