കരിപ്പൂര്‍ വിമാന അപകടത്തിന് ഇടയില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ദീപക് സാഥെയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനായ മുഫീദ്. നജാദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌