കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 3,010 രൂപയും പവന് 24,080 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ്ണനിരക്കാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആഗോളവിപണയിലും സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ കുറവുണ്ടായി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ട്രോയ് ഒണ്‍സിന് (31.1ഗ്രാം)1,296 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.