മക്ക: തെരുവില്‍ വച്ച് കാര്‍ കഴുകിയാല്‍ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് ആയിരം റിയാല്‍ പിഴയിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതര്‍. പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കാര്‍ കഴുകല്‍ നനിരോധിച്ചത്. വിശുദ്ധ നഗരത്തിന്റെ ജൈവ പ്രകൃതിയെ ഇതു നശിപ്പിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.