കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 22,480 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,810 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.