മലപ്പുറം: തിരൂര്‍ മംഗലത്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. മംഗലം വള്ളത്തോള്‍ എയു.പി സ്‌കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഫാത്തിമ ഫസ്‌ന (12) ആണ് മരിച്ചത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കൃഷിപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാടത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി കുഴഞ്ഞുവീണത്.