കായുംകുളം: കായംകുളം എംഎല്‍എ പ്രതിഭാ ഹരിക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാര്‍ശ. പ്രതിഭാ ഹരിയെ സിപിഎം തകഴി ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നൊഴിവാണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നു.

ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയാണ് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. പതിവായി പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാണ് നടപടി.