തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. പവന് 80 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 3,115 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില.

ഒരു പവന് 24,920 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയില്‍ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 25,000 രൂപക്ക് മുകളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും സ്വര്‍ണവില കൂടി. ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണത്തിന് (31.1 ഗ്രാം) 1331.40 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 20 നാണ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഏറ്റവും റെക്കോര്‍ഡ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,145 രൂപയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 20 ലെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. പവന് 25,160 രൂപയും.