സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില ഇന്നും താഴോട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വര്‍ണ്ണവില കുത്തനെ താഴോട്ടായിരുന്നു. ഇന്നും 120രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 21,480 രൂപയായി. 2685 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിലയാണ് ഇന്നത്തേത്.ഈ മാസം തുടക്കത്തില്‍ 22,240 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണ്ണവില. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിലത്തകര്‍ച്ചക്ക് കാരണം.