തിരുവനന്തപുരം: വിഷു ബംബര്‍ നറുക്കെടുപ്പില്‍ എല്‍ ബി 430240 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചു. വടകരയില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമാനം ലഭിച്ചത്. 10 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

രണ്ടാം സമ്മാനം എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്.