ഒരേ ദിവസം എം എല്‍ എമാര്‍ സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിത്യസ്ത മറുപടി നല്‍കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. എത്ര ഉപദേശകരാണ് ഇപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ആദ്യം ആറ് എന്നും പിന്നീട് എട്ട് എന്നുമുള്ള മറുപടി പിണറായി പറഞ്ഞത്.