സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവ്.പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 36,080 രൂപയായി.ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 4510 രൂപയായി.തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ ഇരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ വിലയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്.ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.