2000&500

സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നം; പുതിയ 500, 2000 നോട്ടുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഭയം; റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

Culture, More, Views 4 years ago

പുതിയ 2000, 500 നോട്ടുകള്‍: അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍