പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ രണ്ടു പേര്‍ വാഹനപിടിച്ചു മരിച്ചു. തൃശൂര്‍ എടമുട്ടം പാലപ്പെട്ടി സ്വദേശികളായ കൊടുങ്ങുക്കാരന്‍ ഹംസ, വീരക്കുഞ്ഞി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.