മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഖാഊര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ പിറന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഗ്രാമവാസികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശരീരത്തിനു പുറത്ത് നിന്ന്ണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. പത്തുലക്ഷത്തില്‍ എട്ടു കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നു അത്യപൂര്‍വ്വമായ ആരോഗ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് കുട്ടിയുടേതെന്ന് അരോഗ്യവിദഗ്ദര്‍ പറയുന്നു. ഈ കുട്ടിയെ കൂടുതല്‍ ചികിത്സകള്‍ക്കായി ഡെല്‍ഹിയിലെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് കുട്ടി ഖജുറാഓ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി ജനിച്ചത്.