വി.എസ് അ്ച്ചുതാനന്ദന് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണനന്താനം. അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ അപചയം സംഭവിച്ചെന്ന വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദന്റെ പ്രതികരണത്തിനാണ് മറുപടിയുമായി അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം രംഗത്തെത്തിയത്. വിഎസിന് പ്രായമായെന്നും വിഎസിന് പ്രായമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് എന്നായിരുന്നു കണ്ണന്താനത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എന്തും പറയാനുളള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാണ് വിഎസ് കരുതുന്നത് ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണനന്താനം.

കണ്ണന്താനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ജീര്‍ണത സംഭവിച്ചെന്നും കണ്ണന്താനത്തിന്റെ മന്ത്രിപദവിയില്‍ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ലെന്നുമായിരുന്നു വിഎസിന്റെ വിമര്‍ശനം. ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികന് സംഭവിക്കാവുന്നതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ അപചയമാണ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെതെന്നും വിഎസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ണന്താനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയെ തളളി കൊണ്ടായിരുന്നു വിഎസിന്റെ പ്രസ്താവന.